ป้ายจราจร เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  เป็นถ้าหากไม่ป้ายจราจรสำหรับแจ้งเตือน หรือคอยบังคับผู้ใช้รถ ใช้ถนนแล้ว ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายตามาด้วยนั่นเอง สำหรับในประเทศไทยของเรา มีป้ายสำหรับให้บังคับในการใช้รถบนท้องถนนมากมายด้วยด้วยกัน

ป้ายจราจร

ในส่วนสินค้าของเราขอแบ่งเป็นหมวดตามนี้ เพี่อให้ท่านลูกค้าได้เข้าใจง่าย และสามารถเลือกสั่งซื้อไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามพื้นที่ที่ท่านต้องการ ดังต่อไปนี้

 •  ป้ายบังคับ ซึ่งจะมีแยกย่อยออกไปหลายรูปแบบ เช่น ป้ายห้าม ,
  ป้ายบังคมแบบจำกัดสิทธิ์ เป็นต้น
 •  ป้ายเตือน เป็นป้ายเตือนระหว่างเส้นทางถนน
 • ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
 •  ป้ายแนะนำ

ซึ่งป้ายต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากในการขับขี่บนท้องถนน เพื่อให้ผู้ขับขี่ทำตามกฏ และเตือนว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไร เป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ป้ายจราจร หรือป้ายเตือนต่างๆนี้ จะมีให้ได้ศึกษากันก่อนเสมอ ในการสอบใบขับขี่ เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านป้ายจราจรต่าง ๆ ด้วย

ป้ายจราจรประเภท ป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

ป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

ป้ายบังคับ เป็นอีกหนึ่งประเภทของป้ายที่ใช้สำหรับการควบคุมการจราจรในพื้นที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของป้ายบังคับคือ ให้ผู้ใช้ถนนปฏิบัติตามข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่แสดงไว้บนป้ายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเอง ป้ายบังคับมีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ , ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ , ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง และ ป้ายอื่นๆ

ดูป้ายบังคับ

ป้ายจราจร ประเภท ป้ายเตือน (Warning Signs)

ป้ายเตือน Warning Signs

ป้ายเตือน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญในการใช้ถนนของผู้ขับขี่  ซึ่งป้ายเตือนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบล่วงหน้าว่าข้างหน้าเป็นอย่างไร สภาพทางหรือสภาพถนนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือทางข้างหน้าเป้ยอันตรายอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อเห็นป้ายเตือนก็จช่วงลดอุบัติเหตุต่างๆได้มากขึ้น โดยเป็นการเตือนเพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น เช่น อาจจะเตือนให้ลดความเร็วในบางพื้นที่ เป็นต้น
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ป้ายจราราจรประเภท ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง เป็นป้ายที่ใช้กันระหว่างก่อสร้างทั้งบริเวณถนน หรือสถานที่ก่อสร้างต่างๆ วัตถุประสงค์ของการทำป้ายเตือนในงานก่อนสร้างนี้ ก็เพื่อให้คนที่ผ่านไปมา รวมไปถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนั้น ได้ทราบล่วงหน้าว่าทางข้างหน้านั้น มีการก่อสร้าง หรือมีการปรับปรุงเส้นทางอยู่ หรือมีเหตุการณ์อะไรอยู่ข้างหน้านั่นเอง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถระมัดระวังในการขับรถยนต์ หรือการสัญจรมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำ (Guide Signs)

ป้ายแนะนำ (Guide Signs)

ป้ายแนะนำ หรือ Guide Signs เป็นกลุ่มของป้ายแนะนำเส้นทาง วัตถุประสงค์ของป้ายชนิดนี้ก็เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางของสถานที่ที่จะไปที่ถูกต้อง รวมไปถึงบอกระยะทางตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีป้ายแนะนำที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดทางหลวงเส้นนั้นอีกด้วย ป้ายแนะนำมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ ป้ายแนะนำทั่วไป และ ป้ายแนะนำบนทางหลวงพิเศษนั่นเอง
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ป้ายจราจร โซล่าเซล

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายจราจรแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนจราจร รูปแบบอื่นๆ

ป้ายเตือนอีกหนึ่งรูปแบบของ Dpark ของเรา คือ ป้ายเตือนพร้อมขาตั้ง ซึ่งนิยมใช้กันในงานซ่อมแซมบนท้องถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่กำลังดำเนินงาน และผู้ขับขี่ด้วย โดยป้ายเตือนนี้จะมาพร้อมไฟไซเรนด้านบนป้าย เป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถเปลี่ยนเส้นทางการขับขี่ หรือระมัดระวังได้มาขึ้นนั่นเอง
ป้ายเตือนพร้อมขาตั้ง

คุณสมบัติของป้ายเตือนพร้อมขาตั้ง

ป้ายเตือนพร้อมขาตั้งรายละเอียดของขาตั้งป้ายเตือน

 • วัสดุ : โครงเหล็กกล่อง
 • ขนาดโครงเหล็กกล่อง : 1 x 1 นิ้ว
 • ขนาดรวม : 60 X 100 เซนติเมตร
 • ความกว้างเมื่อขากางออก : 50 เซนติเมตร
 • ขาพับ : มีตัวล็อคบานพับ
 • ขนาดไฟไซเรน : 5 เซนติเมตร
 • กำลังไฟของไซเรน : 220 V.
 • ความยาวของสายไฟ : 15 เมตร

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายเตือนสำหรับติดตั้งกับขาตั้งโครงเหล็กรายละเอียดของป้ายเตือนที่ติดตั้งกับขาตั้ง

 • วัสดุของป้าย : อลูมิเนียม
 • ตัวหนังสือบนป้าย : สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 • ขนาดป้าย : 40 X 60 เซนติเมตร