ป้ายแนะนำ ( Guide Signs ) เป็นป้ายจราจรรูปแบบหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อแนะนำทิศทาง และระยะทางให้กับผู้ขับขี่ ได้ขับขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางไปตลอดการขับขี่บนทางหลวงเส้นนั้น ๆ นั่นเอง

สินค้า ป้ายแนะนำ ( Guide Signs ) ภายใต้แบรนด์ DPARK

ป้ายแนะนำนั้น โดยหลัก ๆ ทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้ายแนะนำทั่วไป ( Guide Sign – Conventional Highways ) และป้ายแนะนำบนทางหลวงพิเศษ ( Guide Sign – Freeways and Expressways )

 

รูปแบบของป้ายแนะนำ หรือ Guide Signs มีดังนี้

 

ป้ายแนะนำ ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง ป้ายชื่อทางแยก ป้ายจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายแสดงทางข้าม
ป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ป้ายแนะนำชื่อทางแยก ป้ายแสดงทางข้าม
ป้ายแสดงโรงพยาบาล ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ป้ายแสดงโรงพยาบาล ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ป้ายแนะนำ ป้ายจราจร ป้ายทางตัน ป้ายแสดงจุดกลับรถ ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ
ป้ายทางตัน ป้ายแสดงจุดกลับรถ ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน-ทางหลวงพิเศษ ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง ป้ายแสดงช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายสิ้นสุดทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง ป้ายแสดงช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง ป้ายแสดงช่องเดินรถมวลชน ป้ายแนะนำที่พักริมทาง
ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง ป้ายแสดงช่องเดินรถมวลชน ป้ายแนะนำที่พักริมทาง
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ป้ายแนะนำป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ซ้าย ) ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ขวา )
ป้ายชื่อถนน ป้ายทางเฉพาะจักรยาน ป้ายจักรยานและจักรยานยนต์ชิดซ้าย
ป้ายชื่อถนน ป้ายทางเฉพาะจักรยาน ป้ายจักรยาน และ จักรยานยนต์ชิดซ้าย
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (1 หลัก) ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (2 หลัก) ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (3 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

( 3 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (4 หลัก) ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ (ไม่เก็บค่าผ่านทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ (เก็บค่าผ่านทาง)

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน

( 4 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ

( ไม่เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ

( เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (1 หลัก) ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (2 หลัก) ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน (3 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน

( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน

( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน

( 3 หลัก )

ป้ายชื่อจุดตัดทางแยก (แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) ป้ายแนะนำระบุทิศทา ป้ายแสดงหน่วยแพทย์
ป้ายชื่อจุดตัดทางแยก

( แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท )

ป้ายแนะนำระบุทิศทาง ป้ายแสดงหน่วยแพทย์
ป้ายท่าอากาศยาน (พร้อมชื่อท่าอากาศยานปลายทาง) ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน ป้ายชี้ทางไปสถานีขนส่ง
ป้ายท่าอากาศยาน

( พร้อมชื่อท่าอากาศยานปลายทาง )

ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน ป้ายชี้ทางไปสถานีขนส่ง
ป้ายชี้ทางไปท่าแพขนานยนต์ ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ
ป้ายชี้ทางไปท่าแพขนานยนต์ ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ

 

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆ

 

ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงแผ่นดิน) ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงพิเศษ) ป้ายกิโลเมตรชนิด A (บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
ป้ายกิโลเมตรชนิด A

( บนทางหลวงแผ่นดิน )

ป้ายกิโลเมตรชนิด A

( บนทางหลวงพิเศษ )

ป้ายกิโลเมตรชนิด A

( บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง )

ป้ายกิโลเมตรชนิด B ป้ายกิโลเมตร (บนทางหลวงชนบท)
ป้ายกิโลเมตรชนิด B ป้ายกิโลเมตร

( บนทางหลวงชนบท )