ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ( Solar flashing light ) เป็นไฟจราจรอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ได้ โดยไฟกระพริบของ DPARK นี้ ผลิตจากไฟ LED ที่ได้มาตรฐาน และตัวป้ายเป็นอะลูมิเนียมอย่างดี ไฟกระพริบ หรือ ไฟจราจรกระพริบนี้ นิยมใช้งานกันมากขึ้นในกลุ่มงานจราจร ร่วมไปถึงงานก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเราจะเห็นไฟกระพริบจราจรนี้ได้ในหลาย ๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ตามแยกถนน , เส้นทางจราจรในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือจะเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างต่างๆ ก็สามารถติดตั้งใช้งาน เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นได้ในระยะไกล และยังเป็นการประหยัดพลังงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย เพราะการใช้โซล่าเซลล์นั้น ก็จะมีการกักเก็บแสงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่ใช้กับไฟได้นั่นเอง
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ Solar flashing light

รายละเอียด ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ( Solar flashing light ) รูปแบบต่างๆ

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ หรือ Solar flashing light แบรนด์ DPARK ของเรานี้ มีหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งที่เป็นแบบไฟลูกศร หรือ แบบไฟธรรมดาทั่วๆ ไป โดยไฟลูกศรกระพริบนี้ เรามักจะพบเห็นกันได้ ตามสถานที่ก่อสร้าง หรือตามหลังรถบรรทุกน้ำ สำหรับรดต้นไม้ที่กลางถนน เป็นต้น ไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์ แบรนด์ DPARK มีรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้