ไฟสะท้อนแสงถนน ไฟรั้วสะท้อนแสงทาง ไฟสะท้อนทาง หรือ ไฟสะท้อนแสง   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งบนท้องถนน เพื่อเป็นการแบ่งเส้นทางการจราจร หรือแบ่งเส้นทางบนท้องถนน จุดรวมทาง หรือจุดทางแยก เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ  โดยมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมู หรือแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ยังมีการสะท้อนแสงที่มีการสะท้อนทั้งด้านเดียว และสองด้าน โดยมีขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้เหมาะกับการติดตั้งบนท้องถนน หรือรั้วถนน บริเวณทางโค้ง ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของไฟสะท้อนแสงถนน คือทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนสามารถมองเห็นเส้นทางการจราจรได้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

สินค้าไฟสะท้อนแบ่งเลนถนน หรือ ป้ายรั้วถนนสะท้อนแสง แบรนด์ Dpark

สำหรับสินในค้าในหมวดนี้ในส่วนของตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สะท้อนแสงผลิตจากโพลิเมทิลเมทาไครเลต (PMMA) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีความสามารถในการสะท้อนแสงเป็นอย่างดี มีความโปร่งในการให้แสงทะลุผ่านได้ถึง 92 % จึงทำให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่สามารถสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นวัสดุที่มีความทนทานและอายุใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ และเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลที่ใช้งานกันทั่วโลก โดยสินค้าของเราสามารถแบ่งเป็นรุ่นๆ ได้ดังต่อไปนี้

ไฟสะท้อนแสงถนน
อีกหนึ่งป้ายรั้วจราจรสะท้อนแสงที่มีความสามารถสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืน ตัวอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสะท้อนแสงผลิตจากพลาสติก PMMA เป็นพลาสติกที่มีความโปรงแสงทะลุผ่านได้ถึงร้อยล่ะ 92 ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นอุปกรณ์ที่สองแสงสะท้อนด้านเดียวแต่มีการซับพอทสองด้าน ขนาดความกว้างด้านบนอยู่ที่ 120 มิลลิมเตร ความสูงอยู่ที่ 50 มิลลิเมตร และความกว้างของด้านล่างคางหมูอยู่ที่ 70 มิลลิเมตร
ป้ายรั้วถนนสะท้อนแสง
ไฟสะท้อนแสงถนนทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่คอยส่องแสงสะท้อนบอกเลนถนนในเวลากลางคืน ขนาดความกว้างในส่วนของด้านบน 120 มิลลิเมตร ความกว้างส่วนของคางหมูหรือด้านล่าง 70 มิลลิเมตร มาพร้อมกับความสูง 50 มิลลิเมตร ความสามารถสะท้อนแสงเพียงด้านเดียว ทำให้เป็นรุ่นที่ประหยัดกว่าในรุ่นอืนๆ แต่ความสามารถยังคงเดิม ทำให้ช่วยในการประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อสินค้า หากท่านต้องการการสะท้อนแสงเพียงด้านเดียว
ป้ายรั้วถนนสะท้อนแสง
เป้าสะท้อนแสงถนน หรือ เป้ารั้วสะท้อนแสงจราจร รุ่น DLKB-003 เป็นอุปกรณ์ในรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถส่องแสงสะท้อนได้ทั้งแบบด้านเดียวและสองด้านพร้อมกัน เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟสะท้อนแสงบอกเลนถนนที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานสามารถสะท้อนแสงได้อย่างดีเยี่ยมในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนได้ดียิ่งขึ้น มาพร้อมกับขนาดความกว้าง 180 มิลลิเมตร สูง 42 มิลลิเมตร
ไฟสะท้อนแสงถนน
ไฟสะท้อนแสงถนน หรือไฟสะท้อนเลนถนนหนึ่งอุปกรณ์จราที่ช่วยให้ผู้ใช้ถนนทราบเลนจราจรที่ชัดเจนในเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้น ในรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีมาพร้อมกับความสามารถสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืน โดยในส่วนของวัสดุที่ใช้ผลิตตัวสะท้อนแสงผลิตจากวัสดุที่เรียกว่า โพลิเมทิลเมทาไครเลต (PMMA) ในรุ่นนี้สามารถสะท้อนแสงได้ทั้งสองด้าน จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

ประโยชน์ ไฟสะท้อนถนน หรือ ป้ายรั้วจราจรสะท้อนแสง

  • ใช้แบ่งเส้นทางจราจร จุดรวมทาง หรือทางแยก
  • เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ และผู้ใช้ท้องถนน
  • มีขนาดที่พอเหมาะ ไม่เล็ก และไม่ใหญ่จนเกินไป
  • ติดตั้งง่าย ทั้งบนพื้นท้องถนน และบนรั้วกั้นถนนบริเวณทางโค้ง
  • ใช้แบ่งเส้นทางจราจร จุดรวมทาง หรือทางแยก
  • ใช้งานได้ยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
  • สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล