ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign ) เป็นการนำเอาป้ายจราจรรูปแบบต่างๆ ของ DPARK มาติดตั้งใช้งานร่วมกับแผง Solar Cell เพื่อใช้เป็นพลังงาน ทำให้ไฟที่ป้ายกระพริบ และช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนด้วย ซึ่งป้ายจราจร DPARK ของเราก็จะมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบังคับ , ป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ ก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ แผงโซล่าเซลล์ของเรา DPARK นั้น สามารถเก็บพลังงานได้อย่างดี และเป็นแผงที่ผ่านมาตรฐานแล้ว สามารถใช้งานได้ยาวนาน และปัจจุบันนี้หลายๆที่ก็หันมาใช้ป้ายจราจรโซลล่าเซลล์กันมากขึ้นด้วย
ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายจราจรแสงอาทิตย์

รายละเอียด ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign ) รูปแบบต่างๆ

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ หรือ Solar traffic sign แบรนด์ DPARK ของเรานี้ มีหลายรูปแบบให้เลือก ตามประเภทป้ายที่ต้องการจะใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสีไฟ LED ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้านล่างนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างของป้ายจราจรโซล่าเซลล์ แบรนด์ DPARK มีรูปแบบต่างๆ ซึ่งดังต่อไปนี้