ป้ายจราจรชิดขวากระพริบ รุ่น STS400-01 เป็นป้ายจราจรให้ชิดขวาแบบมีไฟกระพริบ โดยสินค้าแบบนี้เป็นตัวอย่างป้ายที่มีลูกศรให้ชิดซ้ายหรือขวา หรือเป็นสักษณะของป้ายบังคับให้ไปทางใดทางหนึ่งเป็นลักษณะป้ายแบบลูกศรนั่นเอง โดยรุ่นนี้ลูกค้าสามารถปรับเป็นป้านชัดซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเองว่า ต้องการแบบใดเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ โดยไฟกระพริบเตือนเป็นลักษณะของไฟสีเหลือง ขนาดของรุ่นนี้อยู่ที่ กว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร หนา 70 มิลลิเมตร

ป้ายจราจรชิดขวากระพริบ รุ่น STS400-02 โซล่าเซลล์

คุณสมบัติของ ป้ายจราจรชิดขวากระพริบ รุ่น STS400-01

 • Size : 400*400*70MM
 • Color Wave Length : 590-595 NM
 • LED Color : Yellow
 • Material : Aluminum
 • Working Temperature : -40°C ~ 65°C
 • IP Grade : IP65
 • Battery : 10AH
 • Voltage : DC12V
 • LED QTY : 12pcs
 • Solar Panel : 8W/18V
 • Working Mode : Flash