ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights ) เป็นอุปกรณ์จราจรภายใต้แบรนด์ DPARK อย่างหนึ่ง ที่เรานำมาใช้งานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ อย่างแผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell ) ซึ่งนิยมใช้กับไฟดวงเดียว อย่างไฟเหลือง และไฟแดง โดยทั่วไปจะเป็นไฟเตือน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่ นอกจากนี้ก็ยังช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้อีกด้วย ไฟจราจรที่นำมาใช้นั้นจะมีทั้งขนาด 300 MM และขนาด 400 MM

ไฟจราจรที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้ นิยมนำไปติดตั้งใช้งานที่บริเวณบนทางหลวงพิเศษ , บนสะพานต่าง ๆ หรือนำไปติดตั้งที่บริเวณทางข้ามถนนก็ได้เช่นกัน

ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )

รายละเอียด ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights ) รูปแบบต่างๆ

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ หรือ Solar traffic sign แบรนด์ DPARK ของเรานี้ มีหลายรูปแบบให้เลือก ตามประเภทป้ายที่ต้องการจะใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสีไฟ LED ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้านล่างนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างของป้ายจราจรโซล่าเซลล์ แบรนด์ DPARK มีรูปแบบต่างๆ ซึ่งดังต่อไปนี้