อุปกรณ์จราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic)

อุปกรณ์จราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic ) ภายใต้แบรนด์ DPARK เป็นสินค้าอุปกรณ์จราจรประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการขับขี่ได้อย่างดี ทั้งในเวลากลางวัน และ เวลากลางคืน ป้ายจราจรและไฟจราจรแบบโซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะมีการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้กับไฟที่ติดตั้งบนป้ายจราจร และไฟจราจร ให้ติดสว่างขึ้นในเวลากลางคืนด้วย ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซล่าเซลล์ หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานี้ สามารถนำไปใช้ได้กับป้ายจราจร และไฟจราจรได้ทุกรูปแบบ โดย DPARK ของเราจะแบ่งเป็นป้ายจราจรและไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ดังต่อไปนี้

  • ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign )
  • ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )
  • ไฟจราจรโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนย้ายได้ ( Solar portable  traffic lights )

แน่นอนว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยกับการใช้ป้ายจราจร หรือ ไฟจราจร ย่อมเกิดผลดีกับการขับขี่มากกว่าการใช้ป้ายธรรมดาทั่วๆไป เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็น ทางหลัก หรือ ทางเลี่ยงก็ตาม นอกจากจะใช้ตามท้องถนนแล้ว ยังสามารถใช้ติดท้ายรถ อย่างเช่น รถขนน้ำ เป็นต้น ซึ่งก็สามารถใช้ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ได้เช่นกัน

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign )

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายจราจรแสงอาทิตย์
ป้ายจราจร เป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รู้ถึงเส้นทางด้านหน้าที่กำลังจะมุ่งไป และในปัจจุบันก็มีการนำโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาประยุกต์ใช้การป้ายจราจรด้วย ซึ่งป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign ) นั้นก็มีข้อดีอย่างมากมาย ทั้งทำให้ไฟที่ป้ายติด กระพริบได้ตามตั้งค่า และนั่นก็ทำให้ป้ายจราจรเหล่านี้ทำงานได้อย่างดีในเวลากลางคืน เป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างดีเลยทีเดียว
ป้ายจราจรโซล่าเซลล์

ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )

ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )
ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights ) เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้แทนการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ไฟจราจรสามารถแสดงไฟแหรือสัญญาณได้อย่างชัดเจน ซึ่งโซล่าเซลล์ DPARK ของเรานี้ สามารถทำงานร่วมกับสัญญาณไฟจราจรได้ทุกรูปแบบของเรา  ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้โซล่าเซลล์กันมากขึ้น เพราะง่ายต่อการใช้งาน และสามารถกักเก็บพลังงานมาใช้ในเวลากลางคืนได้อย่างดีอีกด้วย
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ไฟจราจรโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนย้ายได้ ( Solar portable traffic lights )

ไฟจราจรแบบเคลื่อนที่ หรือ ไฟจราจรแบบเคลื่อนย้ายได้
ไฟจราจรโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนย้ายได้ ( Solar portable traffic lights ) เป็นไฟจราจรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากการเก็บพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย แน่นอนว่า DPARK ของเรานั้น เลือกใช้วัสดุในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เพื่อให้คุณลูกค้าใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่มีปัญหา จึงว่าใจในเรื่องของมาตรฐานได้เลย สินค้าของเราได้มาตรฐาน ISO อย่างแน่นอน
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ( Solar flashing light )

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ Solar flashing light
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ( Solar flashing light ) เป็นไฟจราจรอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ โดยไฟลูกศรนี้ นิยมติดตั้งที่ด้านหลังของรถต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก , รถของหน่วยงานที่ออกมาทำภารกิจบนท้องถนน หรือ จะตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างก็ได้เช่นกัน ซึ่งไฟกระพริบ DPARK ของเรา ได้มาตรฐานการผลิตจาก ISO ปลอดภัยในการใช้งานแน่นอน รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เก็บพลังงานได้มากอีกด้วย
ป้ายจราจร ป้ายเตือน