หมุดถนนสะท้อนแสง หมุดถนนโซล่าเซลล์ (Road Stud) หมุดถนน สะท้อนแสง หรือหมุดถนนชนิบแถบสะท้อนแสง  เป็นอุปกรณ์ทีสำคัญอย่างหนึ่งบนถนน  มักใช้หมุดถนนฝัง เพื่อบอกเส้นทางการเดินรถ , จุดทางร่วม ทางแยกต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนน หมุดถนนของเรามีหลายแบบให้เลือก ทั้งแบบพลาสติก ABS  แบบอลูมิเนียม หรือแบ่งตามชนิดของการสะท้อนของหมุดถนน เช่น หมุดถนนชนิดแถบสะท้อนแสง และ หมุดถนนชนิดหลอด LED ที่ใช้โซลาร์เซลล์ในตัว

สินค้า หมุดถนนสะท้อนแสง หมุดติดถนน หมุดแบ่งเลน (Road Stud)ภายใต้แบรนด์ Dpark

สำหรับในส่วนของหมุดถนนสะท้อนแสงของแบรนด์ Dpark เราสามารถแบ่งออกเป็นสี่รุ่นด้วยกันให้ท่านสามารถเลือกใช้งานได้อย่างลงตัวและสามารถประยุกต์ใช้งานงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า และนอกจากนั้นแล้วสินค้าแต่ชินยังผลิตจากวัสดุคุณภาพชั้นดี เช่น วัสดุพลาสติก ABS ซึ่งมีความแตกต่างจากวัสดุพลาสติกทั่วไปในเรื่องของความสมดุลของความแข็งแรงและความเหนียวทนทานต่อแรงเสียดสี แรงกดทับทนสภาวะภูมิอากาศได้ตั้งแต่ -20องศา ถึง 80 องศา โดยสินค้าของเรามีดังต่อไปนี้

หมุดถนนสะท้อนแสง แบบโซล่าเซลล์

หมุดถนนโซล่าเซลล์
แผงควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเก็บกำลังไฟได้ 2.4 V หรือ 0.3 A ลักษณะของแบตเตอรี่แบบ Ni-Mh (นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์) ความสามารถในการชาร์ตแบตเตอรี่ ใช้เวลา 3 ชม.ในวันที่มีแดดออก และใช้เวลา 6 ชม ในการชาร์ตในวันที่วันตกหรือเมฆมาก ในการชาร์ตแบตเตอร์เต็มแต่ละครั้งสามารถใช้งานได้นานถึง 4 วัน ในส่วนของตัวอุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักรถได้ถึง 30 ตัน ความเข้มของแสง หรือความสว่างของแสง 8000 mcd

หมุดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์

หมุดถนนโซล่าเซลล์
หมุดจราจรรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการใช้งาน ซึ่งตัวหมุนผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum ) มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักการเหยียบได้ดี โดยหมุนถนนสะท้อนแสงรุ่นนี้แผงควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  หมุนจราจรนี้ใช้ในการแบ่งเขตเส้นถนน ให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นแบ่งได้ชัดเจนขึ้น รุ่นนี้มีขนาด 105*120 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 6 ดวง ฝั่งละ 3 ดวง มีมาตรฐานสากล ใช้งานได้ยาวนาน

หมุดถนนสะท้อนแสง แบบโซล่าเซลล์

หมุดถนนสะท้อนแสง แบบโซล่าเซลล์ Solar Road Stud
หมุนติดถนนรุ่นนี้ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum ) หมุนสะท้อนแสงนี้เป็นหมุดที่ใช้งานร่วมกับแผงควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  รุ่นนี้มีขนาด 105*105 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 4 ดวง ฝั่งละ 2 ดวง ลักษณะการทำงานของไฟมีทั้งแบบเป็นไฟกระพริบและไฟเปิดตลอด การใช้หมุดจราจรนี้ ก็เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นแบ่งเขตถนนได้อย่างชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน

หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์

หมุดติดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์
หมุนติดถนนสะท้อนแสงรุ่นนี้ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum ) ใช้งานร่วมกับแผงควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ได้ โดยมีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  รุ่นนี้มีขนาด 105*105 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 3 ดวง ซึ่งรุ่นนี้จะมีไฟแค่ฝั่งเดียวเท่านั้น ลักษณะการทำงานของไฟได้ทั้งแบบเป็นไฟกระพริบและไฟเปิดตลอด สามารถนำไปใช้เป็นเส้นแบ่งถนน เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น แต่จะเห็นไฟกระพริบแค่ทางฝั่งเดียวเท่านั้น

หมุดจราจรสะท้อนแสง แบบโซล่าเซลล์

หมุดจราจรสะท้อนแสง แบบโซล่าเซลล์
หมุนจราจรสะท้อนแสงรุ่นนี้ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum ) ซึ่งมีไว้สำหรับหมุดลงบนถนนเป็นเส้นแบ่งช่องจราจร โดยของ DPARK เรารุ่นนี้ ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ในการควบคุม มีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  รุ่นนี้มีขนาด 105*105 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 2 ดวง เพียงฝั่งเดียวเท่านั้น ลักษณะการทำงานของไฟมีทั้งแบบเป็นไฟกระพริบและไฟเปิดตลอด สามารถกันน้ำได้ด้วยแผงวงจรเก็บพลังงานไม่เสียหายแน่นอน

หมุดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์

หมุดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์
หมุนติดถนนสะท้อนแสง DPARK ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum ) มีไว้สำหรับหมุดลงบนถนนเป็นเส้นแบ่งช่องจราจร โดยเป็นหมุดจราจรแบบใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ในการกักเก็บพลังงานมาใช้กับหลอดไฟ LED ให้สามารถกระพริบได้ เพื่อผู้ขับขี่รถยนต์จะเห็นได้ชัดเจน  โดยมีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  รุ่นนี้มีขนาด 132*122*75 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 6 ดวง ฝั่งละ 3 ดวง  หมุดสะท้อน DPARK เราสามารถกันน้ำได้ด้วย

หมุดจราจรสะท้อนแสง โซล่าเซลล์

หมุดจราจรสะท้อนแสง โซล่าเซลล์
หมุนจราจรสะท้อนแสง มีไว้สำหรับหมุดลงบนถนนเป็นเส้นแบ่งช่องจราจร โดยของ DPARK เรารุ่นนี้ ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum )  และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ในการให้พลังงาน ทำให้ไฟกระพริบหรือเปิดไว้ตลอดได้ มีกำลังไฟอยู่ที่ 2.5V  และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.2V  รุ่นนี้มีขนาด 132*122*75 มิลลิเมตร มีหลอดไฟ LED อยู่ 4 ดวง ฝั่งละ 2 ดวง สามารถกันน้ำได้ เมื่อฝนตกไม่ต้องกลัวแผง Solar Cell เสียหาย

หมุดถนนสะท้อนแสง โซล่าเซลล์

หมุดจราจรสะท้อนแสงโซล่าเซลล์ แบบกลม
หมุนถนนสะท้อนแสง ของ DPARK เรารุ่นนี้ ผลิตจากอลูมิเนียม ( Aluminum )  เป็นแบบกลม และใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กักเก็บพลังงานมาใช้กับหลอดไฟ ให้กระพริบเห็นเป็นเส้นแบ่งเขตถนน ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นไดชัดมากขึ้นในเวลากลางคืน รุ่นนี้มีความกว้าง 120 มิลลิเมตร ความยาว 120 มิลลิเมตร สูง 23 มิลลิเมตร และมีหลอดไฟ LED ทั้งหมด 6 ดวง หมุดถนนรุ่นนี้สามารถกันน้ำได้อย่างดี แม้จะมีฝนตกหรือน้ำท่วมขังก็สามารถกันน้ำ ไม่เข้าถึงแผงวงจรข้างในได้

หมุดถนนสะท้อนแสง พลาสติก

หมุดถนนสะท้อนแสง พลาสติก
วัสดุที่ใช้ผลิตสำหรับหมุดจราจรในรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile ฺButadien Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน) ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติก สำหรับในส่วนของวัสดุตัวสะท้อแสงผลิตจาก PMMA (Polymethyl methacrylate)มาพร้อมกับขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร สูง 20 มิลลิเมตร รองรับน้ำหน้กได้มากกว่า 16 ตัน มาพร้อมกันน้ำหนักที่เบาเพียง 15 กรัมเท่านั้นแต่ทนทานและแข็งแรง

หมุดถนนสะท้อนแสง พลาสติก

หมุดถนนสะท้องแสง แบบพลาสติก Plastic Road Stud
วัสดุที่ใช้ผลิตสำหรับหมุดจราจรในรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile ฺButadien Styrene อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน) ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติก สำหรับในส่วนของวัสดุตัวสะท้อนแสงผลิตจาก PMMA (Polymethyl methacrylate) มาพร้อมกับขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 82 มิลลิเมตร สูง 20 มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้จำนวนมาก มีความแข็งแรงทนทานสูง ใช้เป็นเสีนแบ่งเขตถนนได้ดี หรือจะติดตั้งเส้นด้านข้างก็ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

หมุดติดถนน พลาสติก

หมุดติดถนน พลาสติก
หมุดแบ่งเลนพลาสติกผลิตจาก พลาสติก ABS พลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิต LEGO และเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา วัสดุที่สะท้อนแสงผลิตจาก PMMA ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีลักษณ์ใส ไม่มีสี สามารถให้แสงส่องผ่านได้ถึง 92% สำหรับหมุดในรุ่นนี้สามารถสะท้อนแสงได้สองทั้งสองด้าน รองรับน้ำหนักได้สูงสูด ถึง 20 ตัน มาพร้อมกับความ กว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร สูง 20 มิลลิเมตร และน้ำหนักรวมของสินค้าอยู่ที่ 150 กรัม

หมุดแบ่งเลน อลูมิเนียม

หมุดแบ่งเลน อลูมิเนียม
หมุดจราจรผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminum alloy shell) ขนาดของหมุดมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 100 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร สูง 20 มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักรถที่มาเหยียบทับสูงสุดได้ถึง 30 ตัน มาพร้อมกับน้ำหนัก 260 กรัม สามารถประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี บนท้องถนน และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยทำให้รถสามารถมองเห็นเลนหรือเขตถนนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนได้เป็นอย่างดี

หมุดถนนสะท้อนแสง แก้วหรือกระจก

หมุดถนนสะท้อนแสง แก้วหรือกระจก
หมุดจราจร หมุดติดถนนผลิตจากกระจกนิรภัย ( Tempered Glass ) หมุดชนิดนี้เป็นแบบกระจก ติดตั้งลงบนพื้นถนน เพื่อสะท้อนแสงไฟรถจนเห็นเป็นเส้นแบ่งเขตถนน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้น มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืนอีกด้วย โดยหมุดจราจรรุ่นนี้มีขนาดดังนี้ ความกว้าง 100 มิลลิเมตร และมีความสูงอยู่ที่ 50 มิลลิเมตร ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หมุดถนนสะท้อนแสง กระจกนิรภัย

หมุดถนนสะท้อนแสง กระจกนิรภัย
หมุดติดถนน หรือหมุดสะท้อนแสงรุ่นนี้ ผลิตจากกระจกนิรภัย ( Tempered Glass ) ขนาดของหมุดจราจรนี้ มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 50 มิลลิเมตร  มีความสูง 50 มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักรถได้ค่อนข้างดี ซึ่งสามารถนำไปใช้งานติดตั้งบนเส้นถนน ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตถนนได้อย่างดี โดยหมุดถนนรุ่นนี้จะสะท้อนกับแสงไฟจากรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นการในเวลากลางวัน และกลางคืนได้อย่างดี เป็นหมุดจราจรที่ผลิตได้ตามมาตรฐานสากล

วิดีโอแนะนำการทำงานของ หมุดสะท้อนแสงโซล่าเซลล์ DPARK

ทำความรู้จักกับคำว่า PMMA ที่ใช้ในการผลิตหมุดสะท้อนแสง หรือหมุดแบ่งเลนถนน

PMMA ที่ใช้การผลิตตัวสะท้อนแสงในหมุดติดถนนสำหรับแบ่งเลนถนนนั้น ภาษาอังกฤษเรียกว่า Polymethyl methacrylate (โพลิเมทิลเมทาไครเลต) โดยในอีกชื่อหนึ่งเราอาจจะรู้จักพลาสติกชนิดนี้ในชื่อของ อะคริลิกพลาสติก โดยพลาสสติกชนิดนี้ในปัจจุบันเป็นทีนิยมมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายซึ่งได้แก่ กระจกใสบนเครื่องบิน ป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น คุณสมบัติพิเศษของโพลิเมทิลเมทาไครเลตเป็นวัสดุที่สามารที่แสงสามารถส่องได้ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถส่องผ่านได้ถึงร้อยละ 92 จากความหนาแน่นของพลาสติก มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นแบบใสไม่มีสีจึงง่ายต่อการนำไปย้อมสี มีความคงทนแข็งแรงเป็นพิเศษ ผนวกกับวัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำและขึ้นรูปได้ง่ายจึงไม่น่าแปลกใจสำการนำไปยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายในส่วนวัสดุต่างๆทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงกรอบไฟท้ายรถต่างๆ

จุดเด่นที่น่าสนใจ PMMA ที่ใช้ในการผลิตหมุดสะท้อนแสง หรือหมุดแบ่งเลนถนน

  1. เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นประมาณ 1.15-1.19 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. จุดหลอมเหลวของพลาสติกชนิดนี้อยู่ ที่อุณหภูมิ 130-140 องศา ส่วนของจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศา
  3. เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานพิเศษโดยมีความทนทานต่อการกระแทก ที่มากกว่าแก้วและโพลิสไตรีน
  4. พลาสติกชนิดนนี้เป็นวัสดุโปร่งใสแสงส่องผ่านได้ถึงร้อยละ 92 นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสะท้อนกลับที่ผิวประมาณร้อยละ 4
  5. เป็นนิยมใช้งานกลางแจ้งเพราะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ เช่น โพลิคาร์บอเนต

หากสนใจสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจรชนิดอื่นๆ หรืออุปกรณ์จราจร แบบครบวงจรสามารถเข้าดูรายละเอียดและข้อมูลได้ที่
www.dparktraffic.com หรือโทร : 02-1054034 (Auto)