ไฟจราจรกระพริบสีเหลือง รุ่น STL400-01 ดวงไฟขนาด 400 มิลลิเมตร เป็นรุ่นทีมีดวงไฟใหญ่กว่ารุ่นแรกขึ้นมาอีก 100 มิลลิเมตรสามารถใช้งานรุ่นกับแผงโซล่าเซลล์ที่มีไฟ10วัตต์,15วัตต์ม หรือ18โวล์ล ตัวกล่องมีความกว้างอยู่ที่ 470 มิลลิเมตร ความยาว 470 มิลลิเมตร ความลึกอยู่ที่ 145 มิลลิเมตร เหมาะกับการติดตั้งบนทางหลวงที่มีการใช้ความเร็วจราจรสูง
ไฟจราจร Solar Cell รุ่น STL400-01

คุณสมบัติของ ไฟจราจรกระพริบสีเหลือง รุ่น STL400-01

ขนาด 470*470*145MM
ความยาวคลื่นสี (Color Wave Length) 590-595 NM
สีของหลอด LED Yellow
อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ -40°C ~ 65°C
IP Grade IP53
แบตเตอรี่ 8AH/16AH
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) DC12V
จำนวนหลอด LED 100pcs
แผงโซล่าเซล (Solar Panel) 10W/15W 18V
โหมดในการทำงาน Flash