ป้ายเตือนงานก่อสร้าง เป็นป้ายจราจรที่มีไว้สำหรับเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าว่าทางข้างหน้ามีงานก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้าง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

สินค้า ป้ายเตือนงานก่อนสร้าง ภายใต้แบรนด์ DPARK

ป้ายเตือนงานก่อสร้างจะมีทั้งที่เป็นรูปภาพการเตือนการจราจร และป้ายเตือนแบบข้ามความต่าง ๆ ด้วย ซึ่งป้ายจราจรแบบป้ายเตือนในการงานสร้างนั้น จะมีรูปแบบหลัก ๆ มีดังนี้

 

ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร

จะมีลักษณะเป็นเหมือนป้ายเตือนจราจร แต่สำหรับงานก่อสร้างจะมีพื้นสีของป้ายเป็นสีส้ม ซึ่งจะติดตั้งไว้ก่อนถึงเขตการก่อสร้าง 100 เมตร โดยอาจจะติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว หรือ ป้ายห้ามแซงไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างป้ายเบี่ยงจราจร เช่น

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง เบี่ยงเบนการจราจร ป้ายเตือนงานก่อสร้าง เบี่ยงเบนการจราจรคู่
ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจร ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจรคู่

 

ป้ายเตือนทางเบี่ยง

ป้ายเตือนทางเบี่ยงนี้ มีไว้สำหรับติดตั้งก่อนถึงช่องทางการเบี่ยงข้างหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบและระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น โดยจะติดตั้งไว้ก่อน 150 เมตร และอาจจะติดป้ายเตือนข้อความว่า ” ทางเบี่ยงซ้าย ” หรือ ” ทางเบี่ยงขวา ” เป็นสีส้มไว้ด้วย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา

 

ป้ายเตือนงานก่อสร้างในรูปแบบของป้ายเตือนทั่วไป

ป้ายเตือนในงานก่อสร้างอาจจะนำเอาป้ายเตือนแบบมาตรฐานมาใช้ด้วย เพียงแค่เปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีส้มเท่านั้น โดยจะติดตั้งก่อนถึงทางตามป้าย 100 – 200 เมตร ตัวอย่างของป้ายเตือน เช่น

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา ป้้ายเตือนสะพานแคบ
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา ป้ายเตือนสะพานแคบ

 

ป้ายเตือนสำรวจทาง

ป้ายเตือนสำรวจทาง
ป้ายเตือนสำรวจทาง ป้ายเตือนสำหรับการสำรวจทางนี้ จะติดตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนถึงจุดที่เจ้าหน้าที่สำรวจทาง หรือ ผิวจราจร ประมาณ 150 เมตร

 

ป้ายเตือนข้อความงานก่อสร้าง

ป้ายเตือนข้อความงานก่อสร้าง 
ป้ายเตือนข้อความงานก่อสร้าง เป็นป้ายเตือนที่ให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าว่าทางข้างหน้านั้น มีการก่อน หรือ การซ่อมแซมผิวถนน โดยต้องติดตั้งไว้ก่อนที่จุดก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 

ป้ายเตือนคนทำงาน

ป้ายเตือนคนทำงาน
ป้ายเตือนคนทำงาน ใช้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าในขณะนั้นมีผู้ทำงานอยู่บนผิวจราจร หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต้องติดตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน ใช้ติดตั้งไว้ก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่ และเลยขึ้นมาบนถนน หรือใกล้กับผิวจราจร โดยจะต้องติดตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 

ป้ายเตือนน้ำท่วมทาง

ป้ายเตือนน้ำท่วมทางข้างหน้า
ป้ายเตือนน้ำท่วมทาง ใช้ติดตั้งก่อนถึงทางที่มีน้ำท่วมขังในระดับที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่ โดยจะต้องติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 เมตร ซึ่งคำว่า ” ข้างหน้า ” นั้น สามารถเป็นเปลี่ยนระยะทางที่จะถึงทางน้ำท่วมก็ได้ เมื่อน้ำลดให้นำป้ายออกทันที

 

ป้ายเตือนแนะนำ

ป้ายแนะนำ เป็นป้ายจราจรในกลุ่มงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการแะนำให้ผู้ขับขี่ทราบข้อมูลการเดินทาง การจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ป้ายเตือนสิ้นสุดเขตก่อสร้าง ป้ายเตือนทางปิด
ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งบริเวณที่เลยผ่านเขตก่อสร้างใกล้จุดสุดเขตก่อสร้าง โดยประมาณ 100 เมตร ป้ายทางปิด เป็นป้ายที่แสดงให้ทราบว่าทางข้างหน้าถูกปิดกั้นการจราจรเพื่อก่อสร้าง ห้ามใช้ป้ายนี้ เมื่อให้รถผ่านได้ หรือยังไม่ถึงจุดปิดกั้นจราจร