ป้ายเตือน ( Warning Signs ) คือ ป้ายจราจรที่มีความหมายเตือนการขับขี่ให้ทราบถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

สินค้า ป้ายเตือน ( Warning Signs ) ภายใต้แบรนด์ DPARK

ป้ายเตือนมีหลากหลายแบบ โดยจะเป็นการเตือนช่วงถนนแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งได้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ป้ายเตือนทางโค้งลักษณะต่างๆ

ป้ายจราจร ป้ายทางโค้งซ้าย ป้ายจราจร ป้ายทางโค้งขวา
ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวา
ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือน ป้ายทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้านเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย ป้ายทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

 

ป้ายเตือนทางแยกลักษณะต่างๆ

ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย ป้ายทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย

 

ป้ายเตือนวงเวียน

 

ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน สัญลักษณ์เป็นลูกศรวนโค้งไปตามเข็มนาฬิกา

 

ป้ายเตือนบริเวณที่ผิวจราจรแคบลง

ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน ป้ายทางแคบด้านซ้าย ป้ายเตือนทางแคบลงด้านขวา
ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

 

ป้ายเตือนสะพานแคบ

ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า
ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถสวนกันได้ไม่สะดวก

 

ป้ายเตือนบริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านซ้าย ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านขวา ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

 

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟ

ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และทางไม่มีเครื่องกั้น ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน มีรั้ว หรือ เครื่องกั้นทาง ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งติดอยู่กับทางแยก

 

ป้ายเตือนทางลอดต่ำและทางแคบ

ป้ายเตือนทางแคบ ป้ายเตือนทางแคบ (อังกฤษ) ป้ายเตือนทางลอดต่ำ ป้ายเตือนทางลอดต่ำ (EN)
ป้ายเตือนทางแคบ หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่ความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้ ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ ซึ่งมีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดไว้ในป้ายเป็น “เมตร” โดยให้รถที่ความสูงหรือรวมความสูงกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขในป้ายผ่านไปได้

 

ป้ายเตือนทางลาดชัน

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน ป้ายทางลงลาดชัน
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน โดยมีตัวเลขความลาดชันกำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่อง

 

ป้ายเตือนสภาพผิวทางไม่ปกติ

 

ป้ายเตือนรถกระโดด ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง
ป้ายเตือนรถกระโดด หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมาก เป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน หรือ เป็นแอ่ง
ป้ายเตือนถนนลื่น ป้ายเตือนถนนลื่น ป้ายเตือนผิวทางร่วน ป้ายเตือนระวังหินร่วง
ป้ายเตือนถนนลื่น หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่น เตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น ป้ายเตือนผิวทางร่วน หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อรถผ่านด้วยความเร็วสูง ให้ระมัดระวังอันตรายจากวัสดุผิวทาง ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมา ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง

 

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้

 

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ

 

ป้ายเตือนการเปลี่ยนช่องการเดินรถ

้้ป้ายเตือน เปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา
ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา

 

ป้ายเตือนทางขนาน

ป้ายเตือนออกทางขนาน ป้ายเตือนเข้าทางหลัก
ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายความว่า ทางหลักข้างหน้ามีการเปิดช่องออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่ในทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะออกทางขนาน ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายความว่า ทางขนานข้างหน้ามีการเปิดช่องให้เข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่ต้องการจะเข้าทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะเข้าทางหลัก

 

ป้ายเตือนทางร่วม

ป้ายทางร่วมด้านซ้าย ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย ป้ายทางร่วมด้านขวา ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา
ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านซ้าย ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านขวา

 

ป้ายเตือนทางคู่

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็น 2 ทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

 

ป้ายเตือนจุดกลับรถ

ป้ายเตือนจุดกลับรถไปทางซ้าย ป้ายจุดกลับรถไปทางขวา
ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางซ้าย หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางซ้าย ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางขวา หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางขวา

 

ป้ายเตือนรถสวนทางกัน

ป้ายเตือนรถสวนทางกัน ป้ายเตือนรถสวนทางกัน
ป้ายเตือนรถสวนทางกัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ 2 ทิศทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางซ้ายและระวังอันตรายจากรถที่แล่นสวนกัน

 

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า
ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

 

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้าและให้ทางข้างหน้า

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า (EN) ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า ให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะหยุดทันที เมื่อถึงป้าย “หยุด” ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมจะให้ทาง เมื่อถึงป้าย “ให้ทาง”

 

ป้ายเตือนโรงเรียนและทางข้ามต่างๆ

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน  ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางคนข้าม หรือมีคนข้ามอยู่เสมอ ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก หมายความว่า ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ระมัดระวังในการขับขี่

 

ป้ายเตือนระวังสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างหน้า

ป้ายเตือนระวังสัตว์ ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมาหรือเดินข้ามทาง ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ หมายความว่า ทางข้างหน้าใกล้สนามบินหรืออาจจะมีเครื่องบินบินขึ้นลงในระดับต่ำ ให้หยุดรถหากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นลง ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีอันตราย

 

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง

ป้ายเขตห้ามแซง
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะการมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงได้ จะติดอยู่ทางด้านขวาของป้ายห้ามแซง  ป้ายจราจร ป้ายห้ามแซง

 

ป้ายเตือนสลับกันไป

ป้ายเตือนสลับกันไป
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายความว่า ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่สลับกันไปด้านละคัน

 

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หรือ แนวทางต่างๆ

 

ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ ป้ายจราจร เตือนแนวทาง (Chevron) ป้ายจราจร ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ป้ายเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่ ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron) ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง
ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

 

ป้ายเตือนป้ายข้อความ

ป้ายใช้เกียร์ต่ำ  ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว