ยางป้องกันสายเคเบิ้ล หรือ ยางป้องกันรถทับสาย หรือ ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ล หรือยางชะลอความเร็วป้องกันสายไฟ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จราจรที่สำคัญ สำหรับการใช้บนท้องถนนที่ช่วยในเรื่องของการเหยียบทับสายไฟหรือสายเคเบิลต่างๆไม่ให้เกิดความเสียหาย มีหน้าที่ในการลากผ่านพื้นถนนนั้น    โดยยางป้องกันรถทับสายถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินสายผ่านถนน รวมไปถึงท่อต่างๆที่ต้องเดินผ่านถนน  โดยปกติแล้วจะใช้วิธีการขุดเจาะถนน หรือไม่ก็ใช้วิธีการสร้างเป็นลูกระนาดยกสูงขึ้นมาจากถนนเพื่อใช้ทับสายหรือท่อต่างๆไว้  นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่ต้องการเพิ่มสายอีกรอบก็ยังต้องมีการขุดเจาะรื้อถอนซ้ำๆซากๆไป จนบางครั้งทำให้เกิดความชำรุดเสียหายจากการรื้อถอนเอง ดังนั้น เทคโนโลยียางกั้นรถทับสายจึงเป็นนวัตนกรรมหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในการประยุกต์ใช้งาน ในงานประเภทต่างๆ

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล หรือ ยางป้องกันรถทับสาย

ลักษณะหลักๆของ ยางป้องกันสายเคเบิ้ล

– ขนาดภายนอกของยางป้องกันสายเคเบิ้ลแบบตรง : กว้างxยาวxสูง : 25x100x5 ซม.

– ขนาดช่องสายเคเบิ้ลแบบตรง : กว้างxยาวxสูง : 3x100x3 ซม. โดยมีจำนวน 2 ช่อง

– น้ำหนักของยางป้องกันรถทับสายแบบตรง ประมาณ 7.5 กิโลกรัม

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล หรือ ยางป้องกันรถทับสาย

คุณสมบัติยางป้องกันสายเคเบิ้ล

ยางป้องกันรถทับสาย หรือ ยางป้องกันสายไฟ วัสดุทำจากยางเหนียวพิเศษ ซึ่งมีความทนทานสูง ไม่แตกง่าย โดยมีฝาปิดสีเหลือง ทำจากวัสดุ EVA มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อปกปิดสายไฟให้เป็นระเบียบภายใน รถยนต์, พาหนะต่างๆ สามารถเหยียบผ่านได้

 

ยางป้องกันสายไฟ ง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องทำการติดตั้งใดๆ ให้ยุ่งยาก โดยสามารถนำยางป้องกันสายเคเบิ้ลนี้ วางพาดลงบนพื้นผิวในส่วนที่ต้องการใช้งาน และทำการวางสายไฟ เข้าไปในช่องวางสาย จากนั้นทำการปิดฝา ก็สามารถใช้งานได้ โดยยังสามารถชะลอความเร็วของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ หรือ ยานพาหนะที่วิ่งผ่าน

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล หรือ ยางป้องกันรถทับสาย

ยางป้องกันรถทับสาย หรือ ยางป้องกันสายไฟ นิยมนำมาใ้ช้พาดบนพื้นถนน เพื่อให้รถยนต์, รถมอเตอร์ไซด์ หรือ ยานพาหนะต่างๆ สามารถข้ามผ่านสายเคเบิ้ล หรือ สายไฟ โดยไม่ทำให้สายเคเบิ้ล หรือ สายไฟเสียหาย หรือ ชำรุด

 

ในบางครั้งยางป้องกันสายเคเบิ้ลหรือ ยางป้องกันสายไฟนี้ สามารถนำมาใช้พาดบนพื้นห้อง, หอประชุม, ห้องสัมมนา ในโรงเรียน โรงแรม เพื่อให้คนเดินผ่าน เดินข้าม และไม่ทำให้สายเคเบิ้ล หรือ สายไฟ เสียหาย หรือ ชำรุด และยังสามารถป้องกันการสะดุดหกล้ม ได้อีกด้วย

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล หรือ ยางป้องกันรถทับสาย