ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน พร้อมโซล่าเซลล์

ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน มาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแต่อย่างไร อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย และแน่นอนว่า นอกจากจะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟแล้ว ยังทำให้มองเห็นป้ายจราจรได้ง่ายยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนอืกด้วย

หากสินค้าค้าป้ายจราจรของเราไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำและสอบถามหรือสั่งผลิตเพิ่มเติมได้ตามความต้องการโดยดูตัวอย่างจาก ป้ายจราจร DPARK ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบังคับ , ป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ ก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ แผงโซล่าเซลล์ของเรา

ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน STS400-01

รุ่น STS400-01 เป็นป้ายจราจรให้ชิดขวาแบบมีไฟกระพริบ โดยสินค้าแบบนี้เป็นตัวอย่างป้ายที่มีลูกศรให้ชิดซ้ายหรือขวา หรือเป็นสักษณะของป้ายบังคับให้ไปทางใดทางหนึ่งเป็นลักษณะป้ายแบบลูกศรนั่นเอง โดยรุ่นนี้ลูกค้าสามารถปรับเป็นป้านชัดซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเองว่า ต้องการแบบใดเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ โดยไฟกระพริบเตือนเป็นลักษณะของไฟสีเหลือง ขนาดของรุ่นนี้อยู่ที่ กว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร หนา 70 มิลลิเมตร

ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน ป้ายคนข้าม รุ่น STS400-02

STS400-02 เป็นป้ายจราจรที่บอกลักษณะทางด้านหน้าอาจจะมีคนข้ามถนน ควรใช้รถด้วยความระมัดระวัง ในรุ่นนี้เราก็ยังใช้หลอดไฟสีเหลืองในการกระพริบเตือน โดยมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ ในการควบไฟกระพริบ และมีแบตเตอร์รี่สำรองเอาไว้ใช้งาน ในเวลากลางคืน อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานเป็นพิเศษ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากแต่อย่างไร ขนาเท่ากับรุ่นที่ผ่านมากว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร หนา 70 มิลลิเมตร

ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน ป้ายูกศรโซล่าเซลล์ รุ่น STS500-01

STS500-01 เป็นป้ายที่มาพร้อมกับป้ายจราที่มีไฟกระพริบให้ชิดซ้าย หรือชิดขวา มีไฟกระพริบสีขาววงกลมตรงกลางระหว่างหางลูกศร ซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในระที่ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของไฟกระพริบเป็นสีเหลือง เหรือเป็นไฟสีขาวได้ตามที่ลูกค้าต้องการ มาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ที่ให้ไฟได้ทั้งหรือ 18 วัตต์ หรือ 16 โวลล์ ขนาดตัวป้ายกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ความหนาอยู่ที่ 7 เซนติเมตร

  ป้ายจำกัดความเร็วกระพริบเตือนโซล่าเซลล์ รุ่น STS600-01

STS600-01 ป้ายจำกัดความเร็ว แบบมีไฟกระพริบเตือน โดยป้ายชนิดนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นๆ ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการว่า ต้องการให้เป็นตัวเลขเท่าไร่อย่างไร โดยตัวหลอดไฟก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือสีขาวได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ขนาดป้ายจราจร มาพร้อมกับขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความกว้างอยู่ที่ 60 เซนติเมตร การเรียงไฟของรุ่นนี้เราเรียงทั้งในส่วนของวงกลมด้านนอกและด้วย หมายเลขที่จำกัดความเร็ว

ป้ายจราจร โซล่าเซลล์ รุ่น STS600-03

STS600-03 ป้ายบังคับหยุด สีเหลี่ยมจตุรัส โดยตัวป้ายมีขนาดความกว้างและยาวอยู่ที่ 60 เซนติเมตร ความหนาของตัวกล่องป้ายอยู่ที่ 7 เซนติเมตรหรือ 70 มิลลิเมตร ตัวไฟเป็นไฟสีขาวชนิด LED ตัวอักษรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงในส่วนของสีของไฟกระพริบว่าต้องการสีอะไร ตัวแผงโซล่าเซลล์มีแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ พื้นป้ายเป็นสีแดงแบบ 8 เหลี่ยมสีตัวหนังสือเป็นสีแดง ซี่งเป็นแบบมาตรฐานป้ายจราจรตามขนส่งกำหนดนั่นเอง หรือจะทำตามแบบป้ายบังคับอื่นที่ลูกค้าต้องการก็ได้

ป้ายจราจร ป้ายบังคับโซล่าเซลล์ รุ่น STS600-04

STS600-04 ป้ายห้ามกลับรถแบบมีไฟกระพริบเตือน ระบบไฟแบบโซล่าเซลล์ของเรารุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดความกว้างและความยาวของป้ายอยู่ที่ 60 เซนติเมตร มีหลอดไฟ LED สีขาวกระพริบเตือนให้มองเห็นได้ดียิ่งขึ้นในเวลากลางคืน ตัวหลอดมีอายุการใช้งานเป็นพิเศษ ที่ช่วยให้ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหลอด LED บ่อยครั้งจนน่าเบื่ออีกต่อไป สีของสัญญลักเป็นลักษณะของพื้นสีแดงที่จะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่วนพื้นหลังของตัวป้ายเป็นสีขาว ลักษณะของป้ายได้มาตรฐาน และแข็งแรง

ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน รุ่น STS600-06

STS600-06 ป้ายไฟกระพริบเตือนให้เลี้ยวหรือโค้งไปทางขวา ลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนเป็นให้ลูกศร ชีไปทางอื่นได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง โดยตัวป้ายมาพร้อมขนาดความสูงอยู่ที่ 60 เซนติเมตร ความกว้างอยู่ที่ 40 เซนติเมตร ความหนาหรือความลึกของตัวกล่องควบคุมไฟกระพริบอยู่ที่ 7 เซนติเมตร มีแบตเตอร์รี่ ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลอยู่ด้านในคอยควบคุมการใช้งาน

ป้ายจราจร โซล่าเซลล์ รุ่น STS800-01

STS800-01 ป้ายเตือนสีขาวคาดแดง เป็นป้ายที่ช่วยเตือนต่างๆที่เรามักเห็นไว้ใช้วางกั้นทางข้างหน้าที่เป็นเกาะกลางถนน หรือมีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ซึ่งป้ายลักษณะนี้มักนิยมเห็นใช้งานรวมกับ พวกป้ายทางเบียง หรือป้ายบังคับให้ชิดทางใดทางหนึ่งนั่นเอง เพราะถ้าหากตรงไป อาจจะเกิดอันตรายได้ ขนาดของป้ายรุ่นนี้อยุ่ที่ 40 เซนติเมตร ความสูงของป้ายอยู่ที่ 80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์แบบเสาสูง รุ่น STS2300-01

รุ่น STS2300-01 ป้ายจราจรกระพริบทั้งเสา โดยเสาเป็นแถบสีแดงสลับกับสีขาว ป้ายด้านบนสามารถมารถเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบอื่นโดย โดยแบบมาตรฐานที่มาจะเป็นป้ายชิดขวา มีความสูงรวม 3.5 เมตร ตัวป้ายกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร หลอดไฟเป็นหลอดสีไฟสีขาว

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ รุ่น STSP2240

STSP2240 เป็นป้ายจราจรเคลือนที่ มาพร้อมกับตัวรถลากจูง ตัวไฟแอลอีดีที่ใช้มีทั้งหมดด้วยกัน 4 สีได้แก่ไฟสีแดง สีเหลือง ที่ฟ้า และสีข่าว ขนาดของป้าย กว้าง 2.24 เมตร ยาว 1.76 เมตร ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ที่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ภายในตัวเลย ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแต่อย่างไร

ป้ายไฟจราจรกระพริบ แบบมีลูกศร

สำหรับป้ายชนิดนี้ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของไฟจราจรที่เรามักจะพบเห็นได้ตามท้ายรถที่ใช้งานบนท้องถนนเช่นรถดับเพลิงรถฉีดน้ำ รถปรับปรุ่งซ่อมแชมงานจราจรเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีการติดไว้บนท้ายรถแล้วยังมีการเอามาใช้ในลักษณะการใช้ทางเบี่ยง หรือบังคับชิดซ้าย หรือขวาอีกด้วย และแน่นอนว่าสินค้าของเรายังคงมาพร้อมอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องเดินสายไฟเช่นเคย อย่างแผงโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟใช้ในเวลากลางคืนนั่นเอง โดยเรามีให้เลือกด้วยกันสามแบบดังต่อไปนี้

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ไฟลูกศร SFL-AL4001
เป็นป้ายจราจรโซล่าเซลล์ที่บอกให้ขับรถออกทางซ้าย หรือทางขวานั่นเองในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับไฟกระพริบสีน้ำเงินและแดงอยู่บนมุมซ้ายขวา ตัวลูกศรที่ชี้ออกด้านข้างเป็นไฟสีเหลือง ขนาดความกว้างอยู่ที่ กว้าง 1.20 เมตร สูง 0.40เมตร หนา 0.07 เมตร หรือ 7 เซนติเมตรนั่นเอง สามารถใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งมาได้อย่างลงตัว หรือจะต่อพ่วงสายไฟเพิ่มเข้าไปโดยไม่ต้องใช้ไฟจากโซล่าเซลก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ไฟลูกศร SFL-AL6001
สำหรับรุ่นนี้ก็มีจะมีชุดไฟสีแดงและน้ำเงินอยู่ตรงมุมด้านบนเช่นเดียวกับรุ่นที่ผ่าน แต่ข้อแตกต่างของรุ่นนี้คือในส่วนของชุดไฟ ที่มาเป็นกลุ่มแตกต่างจากรุ่นแรกที่แยกกันอยู่เป็นดวงๆ เป็นแนวลูกศรนั่นเอง ซึ่งการที่มีไฟหลายด้วยจัดเป็นกลุ่มวงกลมเรียงเป็นลูกศร จะช่วยในกรณีที่ไฟดวงใดดวงหนึ่งขาดไฟดวงอื่นก็ยังสว่างอยู่ทำให้เสียการมองเห็นตัวลูกศร และภาพที่เห็นก็ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเอง
ไฟลูกศรกระพริบ SFL-AL6002
ไฟกระพริบลูกศรรุ่นสุดท้ายของเราเป็นรุ่นที่มีความพิเศษกว่ารุ่นที่ผ่านมานั่นก็คือ มีไฟแดงน้ำเงิน อยู่ครบทั้งสี่ด้าน โดยใช้วิธีการเรียงสลับกัน มาพร้อมกับขนาดความกว้างอยู่ที่ 1.2เมตร สูง 70 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปที่สามารถน้ำไประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัว รุ่นนี้ยังถือได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในการจัดซื้ออีกด้วยทั้งรูปแบบที่ดูสวยงามกว่ารุ่นอื่นๆ และสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่เลยทีเดียว

ทำไม ? ต้องเลือกซื้อ ป้ายจราจรมีไฟกระพริบเตือน แบรนด์ Dpark

อย่างที่เราทราบกันทั่วไปว่าการใช้ป้ายจราจรแบบทั่วไป นอกจะเป็นการช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเตือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถอีกด้วย จึงทำให้ป้ายจราจรมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้การจราจรบนท้องถนน และจะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าป้ายจราจรเป็นที่สังเกตุและมองเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ไฟกระพริบเข้ามาช่วยในการมองเห็น แต่แน่นอนว่าถ้าหากมีใช้ไฟก็จะสินเปลืองพลังงานตามไปด้วยนั่นเอง

เหตุผลที่ควรเลือกสินค้า ป้ายจราจรกระพริบเตือน จากทางเรามีดังต่อไปนี้

ถ้าพูดถึงเหตุผลที่ต้องสั่งซื้อสินค้าของเรา นั้นก็คงหนีไม่พื้นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพราะสินค้าของเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการควบควบการทำงานของหลอดไฟ และกล่องควบคุมสัญญานไฟกระพริบนั่นเอง ดั้งทางเราจึงขอสรุปเหตุผลที่ควรสั่งซื้อสินค้าเขาเราเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

  • สินค้าของเรามาพร้อมระบบแผงโซล่าเซลล์ที่ช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเดินสายไปแต่อย่างไร
  • ในเมื่อไม่ต้องเดินสายไฟจึงทำให้ลดขั้นตอนในการติดตั้งสินค้าของเราตามไปด้วยนั่นเอง แค่ตั้งเสาและล๊อกตัวป้ายเข้ากับเสาก็สามารถใช้งานได้แล้ว
  • ตัวหลอดไฟกระพริบท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแบบสีขาวหรือว่าสีเหลืองขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเอง
  • สินค้าด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นถ้าหากท่านต้องการสินค้าป้ายอื่นๆ เพิ่มเติมเราสามารถดำเนินการผลิตให้กับท่านได้ตามความต้องการของเลูกค้าเลยทีเดียว