เกาะกลางถนน เคลื่อนย้ายได้ (Safety Island)

เกาะกลางถนน เคลื่อนย้ายได้ (Safety Island)

ลักษณะการใช้งาน เกาะกลางถนนเคลื่อนย้ายได้

   เกาะกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้ ใช้ติดตั้งส่วนกลางของถนน ที่มีรถสัญจรไปมา และอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือบริเวณคนข้ามถนนหนาแน่น เพื่อการข้ามถนนที่ง่ายกว่าการข้ามถนนบนพื้นผิวถนนทั่วไป
ตัวอย่างสถานที่ติดตั้ง เกาะกลางถนน แบบเคลื่อนย้ายได้ อาทเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น  เกาะกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน และผู้ข้ามถนน ไม่ให้รถเฉี่ยวชน เพราะพื้นที่ของเกาะกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้นั้น ทำให้มีระยะห่างระหว่างรถยนต์กับผู้ข้ามถนน  ที่สำคัญติดตั้งได้ง่าย  และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เมื่อต้องการย้าย หรือยกเลิกจุดที่ต้องการ ทำให้หมดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

ภาพตัวอย่างการใช้งานเกาะกลางถนนแบบเคลื่อนย้ายได้

เกาะกลางถนนเคลื่อนย้ายได้

ตัวอย่างการใช้ เกาะกลางถนนเคลื่อนย้ายได้

รายละเอียดสินค้าของเกาะกลางถนน แบบเคลื่อนย้ายได้

1. ส่วนปิดหัว – ท้าย ของเกาะกลางถนน แบบเคลื่อนย้ายได้ : 100 * 70 * 30 cm.
ขายพร้อม เสาหลักสะท้อนแสง คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ : สูง 110 เซนติเมตร

2. ส่วนเกาะกลาง ของเกาะกลางถนน แบบเคลื่อนย้ายได้ : 100 * 70 * 6 cm.
เสาหลักสะท้อนแสง คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ : สูง 110 เซนติเมตร

หมายเหตุ : เกาะกลางถนนเคลื่อนย้ายได้ ประกอบด้วย

ส่วนหัวปิดท้าย ของเกาะกลางถนน : 2 ท่อน
ส่วนเกาะกลาง ของเกาะกลางถนน : 4 ท่อน
เสาหลักสะท้อนแสง คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ : 2 ต้น

คุณสมบัติพิเศษ :

เกาะกลางถนน แบบเคลื่อนย้ายได้ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ติดตั้งได้ง่าย ทนแดด ทนฝน ไม่เสื่อมสภาพ มาพร้อมเสาหลักนำทางสะท้อนแสง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งกลางวัน และกลางคืน (*ควรติดตั้งควบคู่กับ ยางชะลอความเร็ว เพื่อชะลอรถ และระวังคนข้ามถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้คนที่ข้ามถนนได้อย่างดีขึ้น หรือติดไฟกระพริบโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มการมองเห็น)