ยางป้องกันรถทับสาย เคเบิล และป้องกันรถทับสายไฟต่างๆ ที่ต้องใช้การลากผ่านพื้นถนนนั้นสำหรับในส่วนของ Brand Dpark เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จราจรสำหรับการใช้บนท้องถนนที่ช่วยในเรื่องของการเหยียบทับสายไฟหรือสายเคเบิลต่างๆไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยบริษัทเราได้ทำงานเข้าสินค้าชนิดนนี้มาจากต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่ายเช่นเดียวกับในส่วนของอุปกรณ์จราจรแบบครบวงจร ชนิดอื่นๆ

สำหรับในส่วนของยางป้องกันรถทับสายนั้นเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์จราจรอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินสายผ่านถนน รวมไปถึงท่อต่างๆที่ต้องเดินผ่านถนนซึ่ง โดยปกติแล้วจะใช้วิธีการขุดเจาะถนน หรือไม่ก็ใช้วิธีการสร้างเป็นลูกระนาดยกสูงขึ้นมาจากถนนเพื่อใช้ทับสายหรือท่อต่างๆไว้ งานการใช้วิธีการเหลานีแน่นอนว่าเป็นการใช้งานแรงคนค่อนข้างมากพอสมควรและ ในการวางสายและวางท่อแต่ละครั้ง  นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่ต้องการเพิ่มสายอีกรอบก็ยังต้องมีการขุดเจาะรื้อถอนซ้ำๆซากๆไป จนบางครั้งทำให้เกิดความชำรุดเสียหายจากการรื้อถอนเอง ดังนั้น เทคโนโลยีหรือนวัฒกรรมยางกันรถทับสายจึงเป็นนวัฒนกรรมหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในการประยุกต์ใช้งาน ในงานประเภทต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง

ยางป้องกันรถทับสาย ต่างๆ สินค้าในแบรนด์ Dpark

สำหรับในส่วนของสินค้ายางป้องกันรถทับสายไฟรวมถึงท่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เราไม่สามารถลีกเลี่ยงได้สินค้าอุปกรณ์จราจรประเภทนี้ทางแบรนด์ Dpark ได้ทำงานนำเข้ามาทั้งหมดสามรุ่นหลักๆด้วยกัน ซึ่งแต่ละรุ่นเป็นสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทุกรุ่นและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดีกับทุกสายไฟและท่ออุปกรณ์ที่ลากผ่านถนนต่างๆ โดยสินค้าของเรามีดังต่อไปนี้

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-017A

ยางป้องกันรถทับสาย เคเบิล DJSD-017A
สำหรับยางในรุ่นนี้มีช่องใส่สายไฟทั้งหมดห้าช่องด้วยกัน มาพร้อมกับน้ำหนัก 15 กิโลกรัมต่อชิ้นเหมาะสำหรับการร้อยสายไฟขนาดเล็กหลายๆเส้นเพื่อใช้เป็นการแยกสายไฟนั่นเอง หรืออาจเป็นสายเคเบิลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เหมาะอย่างยิ่ง

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-017B

ยางป้องกันรถทับสาย เคเบิล DJSD-017B
ยางป้องกันรถทับสายในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีช่องในการวางสายทั้งหมดสามช่องมาพร้อมกับน้ำหนัก 18 กิโลกรัมมีความสูงที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถที่จะร้อยสายในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมได้ จึงทำให้เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับเป็นยางป้องกันรถทับสายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไป

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-017C

ยางป้องกันรถทับสาย เคเบิล DJSD-017C
หากยางในสองรุ่นแรกมีขนาดที่ใหญ่หรือกว่าจนเกินไปเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นให้ท่านเลือกใช้งานโดยเป็นยางป้องกันรถทับสายที่มีขนาดความกว้างเพียง 25 เซนติเมตร สำหรับในของช่องใส่สายไฟหรือสายเคเบิลจะมีความสูงอยู่ที่สูง 40 มิลเมตร กว่าง 34 มิลลิเมตร

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-015B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-015B
ยางป้องกันรถทับสายในรุ่นนี้ จะมีช่องในการใส่สายเพื่อกันรถทับสายถึง 2 ช่อง และมีขนาดที่กว้างพอเหมาะสำหรับสายเคเบิ้ลต่างๆ อีกด้วย มีความยาวอยู่ที่ 1240 มิลลิเมตร/ชิ้น ซึ่งสามารถต่อเพิ่มได้เท่าที่คุณลูกค้าต้องการ

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-023B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-023B
ยางป้องกันรถทับสาย หรือยางกันสายเคเบิ้ลรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่วัสดุคือยางสีดำล้วน มีช่องใส่สายทั้งหมด 2 ช่อง ขนาดของช่องมีขนาดกว้าง รองรับการครอบสายที่มีขนาดใหญ่ได้ ขนาดของรุ่นนี้อยู่ที่ 920x430x75 มิลลิเมตร

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-051B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-051B
ยางป้องกันสายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ครอบสายไฟที่ผ่านบนเส้นทางที่รถใช้สัญจร หรือบริเวณที่คนเดินผ่าน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้วัสดุเป็น PVC มีช่องเก็บสาย 1 ช่อง และเป็นสีเหลืองล้วนเท่านั้น มีขนาดความยาวต่อชิ้นอยู่ที่ 1000 มิลลิเมตร

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-052B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-052B
ยางป้องกันสายไฟ หรือยางกันรถทับสาย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผลิตจากวัสดุ PVC สีดำล้วน มีช่องในการครอบสายไฟ หรือสายเคเบิ้ลทั้งหมด 1 ช่อง มีขนาดช่องอยู่ที่ 35 x 15 มิลลิเมตร ยางกันทับสายนี้มีไว้ติดตั้งเพื่อไม่ให้รถทับจนสายไฟชำรุด

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-099B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-099B
ยางป้องกันรถทับสายรุ่นนี้ วัสดุเป็นยาง มีสีดำล้วนทั้งอัน มีช่องสำหรับเก็บสายทั้งหมด 1 ช่อง มีขนาดที่กว้างมากพอที่จะเก็บสายเคเบิ้ลหลายๆสายได้ ยางกันสายไฟนี้มีขนาดความยาวต่อชิ้นอยู่ที่ 1000 มิลลิเมตรที่สามารถต่อเพิ่มขึ้นได้

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-100B

ยางกันรถทับสาย รุ่น DJSD-100B
ยางป้องกันรถทับสายรุ่นนี้ วัสดุเป็นยาง มีสีดำล้วนทั้งอัน มีช่องสำหรับเก็บสายทั้งหมด 1 ช่อง มีขนาดช่องเก็บสายที่กว้างกว่ารุ่นด้านบนที่กล่าวมา ซึ่งขนาดของช่องอยู่ที่ 90 x 25 มิลลิเมตร ทำให้สามารถเก็บสายได้ง่ายและเก็บได้มากขึ้นด้วย

ตัวอย่างการทดสอบยางป้องกันรถทับสายเคเบิ้ล

สำหรับวีดีโอตัวอย่างนี้เป็น วีดีที่แสดงถึงคุณภาพของความแข็งแรงของยางกันรถทับสาย ว่าสามารถทนทานต่อแรงกดทับได้มากน้อยเพียงใด

ติดตั้งยางป้องกันรถทับสาย ดีอย่างไร และทำไมต้องติดตั้งยางป้องกันรถทับสาย

สำหรับในส่วนของานของการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และในงานที่สำคัญอย่างยิ่งในส่วนของงานที่เป็นงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องการเดินสายไฟสายเคเบิล รวมถึงอุปกรณ์ท่อต่างๆที่มีความจำเป็นต้องมีการลากสายหรือวางท่อผ่านตัดถนน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เหลานั้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เราพบให้ได้อย่างมากมายบนท้องถนนที่มีรถวิ่งผ่านบางครั้งเราแทบจะไม่กล้าขับรถผ่านเลยที่เดียวเพราะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการได้รับอุบัติเหตุจากสายไฟรั่ว หรือทำให้ให้อุปกรณ์ท่อต่างๆแตกหักได้ง่าย

ดังนั้นหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆคนจึงมีความกังวลเป็นอย่างมากในการหาวิธีการป้องกันไม่ให้สายไฟนั้นปล่อยโล่วางบนถนนทำให้รถวิ่งทับสายไฟได้ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ถนนนั้นเต็มไปด้วยรถยนต์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเป็นรถขนาดเล็กรถบรรทุก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็สามารถทใำห้สายไฟชำรุดเสียหายได้ จะเป็นเหตุให้เกินอันตรายต่อผู้ใช้ท้องถนน เช่นเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นต้น

หลายๆคนอาจอาจจะใช้วิธีการขุดเจาะถนนในการวางสายหรือใช้วิธีการทำเป็นลูกระนาดด้วยการโบกปูนหรือราดยางมะตอยทับสายซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันได้เช่นกันแต่ถ้าหากถึงการรื้อถอนหรือเพิ่มจำนวนสายไฟเข้าไปก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้น และอาจจะได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่ท่านเปลี่ยนจากการใช้การเทปูน หรือขุดเจาะถนนน มาใช้ยางป้องกันรถทับสายซึ่งมีข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยการติดตั้งอุปกรณ์จราจรชนิดนี้ก็เพื่อใช้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายไฟ สายยาง หรือท่ออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม และลดการเสียหายของ อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ ยางป้องกันรถทับสายวางทับท่อ หรือ สายยาง ร้อยสายไฟ เพียงเท่านี้ก็ลดการแตกหักเสียหายจากการถูกรถทับสายได้อย่างดี สำหรับของยางกันรถทับสายแยกเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

  • สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายสามารถทำได้โดยคนเพียงคนเดียว
  • สามารถรื้อถอนได้อย่างง่ายไม่ทำความเสียหายให้กับตัวสายไฟหรือท่ออุปกรณ์ที่ร้อยผ่านยาง
  • สามารป้องกันการแตกหักฉีกขาดของสายไฟในกรณีรถวิ่งผ่านได้เป็นอย่างดี
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหลายครั้งในกรณีที่มีสายไฟหลายลายสามารถเปิดฝาแล้ววางสายลงไปได้เลย
  • สามารถรองรับการวิ่งทับของรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบเนื่องจากผลิตจากยางคุณภาพดี