ป้ายจราจรเคลือนที่ STSP2240 มาพร้อมกับตัวรถลากจูง และแผงโซล่าเซลล์ ตัวไฟแอลอีดีที่ใช้มีทั้งหมดด้วยกัน 4 สีได้แก่ไฟสีแดง สีเหลือง ที่ฟ้า และสีข่าว ขนาดของป้าย กว้าง 2.24 เมตร ยาว 1.76 เมตร ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ที่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ภายในตัวเลย ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแต่อย่างไร

ป้ายจราจรเคลือนที่ STSP2240 มาพร้อมแผงโซล่าเซลล์

คุณสมบัติของ ป้ายจราจรเคลือนที่ STSP2240

  • Size : 2240*1760 MM
  • LED Color : White/Blue/Red/Yellow
  • Power Supply : Monocrystalline silicon solar panel
  • Image Display : ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น แสดงเป็นป้ายบังคับ หรือคำเตือน เป็นต้น
  • ป้ายจราจรโซล่าเซลล์รุ่นนี้เป็นรุ่นเคลื่อนที่ได้ สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ในทุกสถานที่ที่ต้องการ เช่น งานก่อสร้าง หรือตามแยกต่างๆ โดยขนาดของป้ายแสดงผล และสีของไฟ  LED นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ