ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights & sign )

ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights & sign ) ภายใต้แบรนด์ DPARK เป็นสินค้าอุปกรณ์จราจรประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการขับขี่ได้อย่างดี ทั้งในเวลากลางวัน และ เวลากลางคืน ป้ายจราจรและไฟจราจรแบบโซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะมีการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้กับไฟที่ติดตั้งบนป้ายจราจร และไฟจราจร ให้ติดสว่างขึ้นในเวลากลางคืนด้วย ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์ หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานี้ สามารถนำไปใช้ได้กับป้ายจราจร และไฟจราจรได้ทุกรูปแบบ โดย DPARK ของเราจะแบ่งเป็นป้ายจราจรและไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ดังต่อไปนี้
– ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign )
– ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )
– ไฟจราจรโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนย้ายได้ ( Solar portable  traffic lights )
แน่นอนว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยกับการใช้ป้ายจราจร หรือ ไฟจราจร ย่อมเกิดผลดีกับการขับขี่มากกว่าการใช้ป้ายธรรมดาทั่วๆไป เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็น ทางหลัก หรือ ทางเลี่ยงก็ตาม นอกจากจะใช้ตามท้องถนนแล้ว ยังสามารถใช้ติดท้ายรถ อย่างเช่น รถขนน้ำ เป็นต้น ซึ่งก็สามารถใช้ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ได้เช่นกัน

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign )

ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายจราจรแสงอาทิตย์
ป้ายจราจร เป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รู้ถึงเส้นทางด้านหน้าที่กำลังจะมุ่งไป และในปัจจุบันก็มีการนำโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาประยุกต์ใช้การป้ายจราจรด้วย ซึ่งป้ายจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic sign ) นั้นก็มีข้อดีอย่างมากมาย ทั้งทำให้ไฟที่ป้ายติด กระพริบได้ตามตั้งค่า และนั่นก็ทำให้ป้ายจราจรเหล่านี้ทำงานได้อย่างดีในเวลากลางคืน เป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างดีเลยทีเดียว
ป้ายจราจร ป้ายเตือน

ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights )

ไฟจราจรโซล่าเซลล์ (Solar traffic lights)
ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ( Solar traffic lights ) เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้แทนการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ไฟจราจรสามารถแสดงไฟแหรือสัญญาณได้อย่างชัดเจน ซึ่งโซล่าเซลล์ DPARK ของเรานี้ สามารถทำงานร่วมกับสัญญาณไฟจราจรได้ทุกรูปแบบของเรา  ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้โซล่าเซลล์กันมากขึ้น เพราะง่ายต่อการใช้งาน และสามารถกักเก็บพลังงานมาใช้ในเวลากลางคืนได้อย่างดีอีกด้วย
ป้ายจราจร ป้ายเตือน