ยางชะลอเร็ว มีความสำคัญมากในทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าปัญหาการใช้ความเร็วของรถนั้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น  ซึ่งหากต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่มาช่วยลดความสูญเสียคงจะดีกว่า ดังนั้นการเลือกใช้ ยางชะลอความเร็ว จะช่วยให้ความเร็วลดลง

 

5 ปัจจัยในการเลือก ยางชะลอเร็ว  ไว้ใช้งาน

ยางชะลอความเร็ว

  1. พิจารณาจากสถานที่ในการที่จะเลือกใช้ ยางชะลอความเร็ว เช่น เป็น ถนนในหมู่บ้าน พื้นที่ในอาคาร ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นมีการรับน้ำหนักของรถแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงมีผลต่างกัน การเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสถานที่ และเวลาใช้งานจริง เช่น ในเขตเมืองหรือชุมชน จะกว้างขนาด 7 เมตร หรือถนน หมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร จึงควรจะเลือกใช้ยางชะลอให้เหมาะสม

 

  1. ประเภทยางชะลอความเร็วแต่ละรุ่น จะมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติการใช้งาน เช่น การรับน้ำหนัก ขนาดความสูง วัสดุที่ใช้ผลิต ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นควรจะเลือกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งยางชะลอความเร็วนั้นจะผลิตด้วยยางธรรมชาติอย่างดี หรือ วัสดุทำจากพลาสติก ABS การออกแบบให้รับแรงกระแทก และ ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน

 

  1. ขนาดของยางชะลอก็มีผลต่อการเลือกใช้งาน ปัจจัยทีเลือกใช้ ก็คือความเร็วที่ใช้ในพื้นที่ เช่น ในเขตเมืองหรือชุมชน การใช้ความเร็วจะไม่เกิน 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับคลังสินค้า ในอาคารต่างๆ นั้น ความเร็วจะไม่เกิน  ≤20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเลือกขนาด ความกว้าง ความสูงของยางชะลอความเร็ว ให้พิจารณาจากการเข้า-ออกของรถที่ต้องผ่านเส้นทางนั้น

 

  1. ด้านการมองเห็นควรจะเลือกใช้ยางชะลอที่สามารถเห็นได้จากระยะไกล ไม่น้อยกว่า 100 เมตร ซึ่งจะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมได้ อย่างลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับสะท้อนในเวลากลางคืน  ( Cat  Eyes )  หรือมีแถบสะท้อนแสงชนิดเม็ดทับทิม ( Reflectors ) ที่ติดตั้งด้วยตัวยางทั้งสองหน้า จะเป็นตัวทำให้มีประสิทธิภาพในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้มากยิ่งขึ้น

 

  1. การเลือกยางชะลอที่เหมาะสมกับการใช้งานและสถานที่ จะช่วยให้ยางชะลอนั้นมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเมื่อการเลือกใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้อีกด้วย

 

ดังนั้นหากจะเลือกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ  การเลือกใช้ยางชะลอความเร็วนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการใช้งาน  ความเหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน และปัจจัยต่าง ๆ ตามที่เราได้กล่าวมาข้างต้น

 

ยางชะลอความเร็ว

 

ข้อดีของการเลือกใช้ ยางชะลอความเร็ว ที่ถูกต้อง

  • ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากขับขี่ที่เร็วเกิน ในพื้นที่จำกัด หรือในสถานที่ต่างๆ
  • ช่วยให้ผู้ขับขี่มีการระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น ไม่เร่งความเร็วจนเกินไป
  • ช่วยให้อายุการใช้งานของยางชะลออยู่ได้นานยิ่งขึ้น เมื่อเลือกใช้คุณภาพยางที่ถูกต้อง