ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ -SCG.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บริษัท scg

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  นับตั้งแต่ เริ่มก่อตั้ง SCG ในชื่อ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว SCG ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เรียนรู้ ปรับตัว ในวิกฤตการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจSCG ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ยึดมั่นในการบริหารจัดการ  อย่างมีคุณธรรมใส่ใจดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราไปดำเนินธุรกิจ โดยมองไปที่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

     ทางSCG. ได้ให้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายเรียกรถแท็กซี่ บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก ของบริษัท เนื่องจากภายในบริษัท SCG. มีบุคคลากรอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก และมีเส้นทาง ตั้งแต่ถนนใหญ่เข้าไปตัวอาคารมีระยะทางอยู่ไกลพอสมควร  จึงมีการติดตั้งป้ายเรียกแท็กซี่จึงเข้ามาช่วยแสดงความต้องการในการเรียกแท็กซี่  เพราะป้ายแบบธรรมดาทำได้แค่ให้คนมาเปิดสวิตซ์ไฟที่ป้าย เพื่อแจ้งความต้องการในการใช้รถ หรืออาจจะต้องเดินสายสวิตซ์เรียกรถแท็กซี่ไว้ในป้อมยามเพื่อให้สะดวกในการเปิดป้าย  รวมถึงป้ายบางรูปแบบก็ยังไม่ตอบสนองในเรื่องความสว่างดีพอ ทำให้คนขับรถTAXI ไม่เห็นและผ่านไป

 

Option เสริมของป้ายเรียกแท็กซี่

ป้ายเรียกแท็กซี่ของเรามาพร้อมกับรีโมทระยะไกล 3 ระยะ ปรับได้ตามการใช้หน้างานของท่าน ตามระยะที่ท่านได้ติดตั้งป้ายเรียกแท็กซี่ LED มีระยะ 20 เมตร / 100 เมตร และระยะสูงสุดกว่า 500 เมตร เพื่อให้การใช้งานป้ายเรียกแท็กซี่ของท่านสะดวก ลดการใช้งานบุคคลากรในการเปิดปิดป้ายไฟอีกด้วยสามารถ ปรับเปลี่ยนข้อความได้

ระยะการทำงานของ Remote 20 /100 / 500  เมตร
สี แดง / เขียว /น้ำเงิน
ขนาด ตัวป้าย : กว้าง 27 นิ้ว x  สูง 15 นิ้ว
ตัวขาตั้ง : กว้าง 23 นิ้ว x สูง 45 นิ้ว
น้ำหนัก  >= 5 kg.

ภาพหน้างานติดตั้งป้ายเรียกแท็กซี่ ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย

ป้ายเรียกแท็กซี่ SCG ป้ายเรียกแท็กซี่ SCG ป้ายเรียกแท็กซี่ SCG ป้ายเรียกแท็กซี่ SCG ป้ายเรียกแท็กซี่ SCG