ยางชะลอความเร็วเป็นสิ่งที่ใช้ทดแทน ลูกระนาดแบบเดิมๆที่ทำจากปูนซีเมนต์ โดยยางชะลอความเร็วจะมีหน้าที่ในการชะลอความเร็วรถ หมู่บ้านจัดสรรมักจะมีการติดตั้งเพื่อป้องกันการขับรถเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถเร็ว โดยลูกระนาดจะช่วยให้คนต้องชะลอในการขับรถมากขึ้น

การทำลูกระนาดด้วยปูนซีเมนต์ มีข้อจำกัดในการสร้าง ทั้งเรื่องของความคงตัว มาตรฐานความสูง ดังนั้นการใช้ยางชะลอความเร็ว จะได้มาตราฐานในเรื่องต่างๆมากกว่า

ยางชะลอความเร็ว บ้านกลางเมือง
หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ตั้งอยู่ในบริเวณ ลาดพร้าว – เสนา เป็นหมู่บ้านทาวน์โฮม สามชั้น ตั้งอยู่ในเขตกลางเมือง โดยสถานที่ ติดตั้งอยู่บริเวณแยกวังหิน เขตลาดพร้าว เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่มีระดับ จึงต้องการความเป็นมาตรฐานในการใช้งาน

ความต่างของ ลูกระนาดเดิมๆ กับ ยางชะลอความเร็ว DPARK

  1. ลูกระนาดแบบปูนซีเมนต์ จะมีปัญหาในเรื่องความคงทนของวัสดุ อาจจะแตกหักเสียหายได้ง่าย
  2. ปัญหาหลังจากการเสียหายของของลูกระนาด ลูกระนาดมีโครงสร้างรับน้ำหนักเป็นโครงเหล็ก หากมีความเสียหาย จึงอาจจะทำให้ทิ่มตำ กับสิ่งอื่นๆ เช่น ล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ที่สัญจรผ่านทาง เป็นต้น
  3. มาตรฐานในการก่อสร้างลูกระนาด หากสร้างด้วยปูนอาจจะมีความเหลื่อมล้ำของขนาด ความกว้าง ความสูง ความยาว มีอาจจะทำให้เกิดปัญหาเช่น หากสูงมากเกินไปจะทำให้ขูดกับตัวถังรถ หรือใต้ท้องรถ หรือหากกว้างมากไป จะมีผลกับรถที่มีความสูงน้อยกว่าปกติ เช่น แลมโบกินี่ เป็นต้น
  4. การเคลื่อนย้ายลูกระนาด สำหรับแบบถาวรก่อปูนจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ ยางชะลอความเร็วสามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงแค่ถอดน็อตติดตั้ง

ยางชะลอจราจรหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง
ภาพบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบ้านกลางเมือง โดยเป็นหมู่บ้านระบบ Hi-END มีในส่วนของความปลอดภัย บ้านในหมู่บ้านเป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น รูปแบบโมเดิร์น
1 2

ตัวอย่างการติดตั้งและการใช้งาน ยางชะลอความเร็ว โดยยางชะลอความเร็วมีสีดำเหลืองสลับกันทำให้เห็นได้ตั้งแต่ระยะไกล เป็นการป้องกันการกระแทก ของรถ หากเป็นลูกระนาดแบบเดิมๆ เนื่องจากลูกระนาดแบบเดิมๆจะใช้การทาสี ซึ่งหากสีเลือน ลอก ร่อน ก็จะทำให้ความชัดของสีหมดไป แต่สำหรับยางชะลอความเร็ว เป็นการผสมสีที่ตัวยาง ทำให้มีความชัดเจนของสีมากกว่าปกติ

3 4 5 6

ในการติดตั้งยางชะลอความเร็ว ง่ายและสะดวก ไม่ยุ่งยาก เพียงเจาะพื้นขันน็อตใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอปูน หรือ สีแห้งใช้งานได้ทันที

7 8 9